Call Us:
+382 (0)69 022 872Të gjitha në një vend

Kallaba Compny, të gjitha në një vend.

Kallaba Company, sve na jednom mjestu  

Kallaba Company, all in one place

Megamarket

Vlerat në të cilat bazojmë suksesin tonë janë cilësie e pakompromistë, shërbimi kualitativ, besimin, inovacionet dhe të kuptuarit e nevojave të klientëve tanë. Ne kemi arritur që të jemi zgjedhja e parë e konsumatorëve, për të punësuarit jemi një punëdhënës i dëshiruar, subjekteve afariste një partner i besueshëm si dhe të jemi një kompani me përgjegjësi shoqërore.

Vrijednosti na kojima temeljimo naš uspjeh su beskompromisni kvalitet, uslužnost, povjerenje, inovativnost I razumjevanje potreba naših kupaca. Postigli smo biti kupcima prvi izbor, zaposlenima poželjan poslodavac, poslovnim subjektima pouzdan partner I društveno odgovorna kompanija.  

Express Restoran

Punoni me orar të stërzgjatur, pastaj drejt e në dyqan për të blerë sende ushqimore, dhe pastaj nguteni shtëpi për të bërë drekë? Përveç kohës, shpenzoni mjaft para,rrymë por edhe nerva.
Por, ka zgjidhje dhe zgjidhja është Kallaba Express restorant, i cili për një shumë të vogël të të hollave ofron një shumëllojshmëri të ushqimeve, dhe një menu të plotë.
Express Restorant Kallaba e vizitojnë punonjësit që këtu shfrytëzojnë pushimin për drekë, të rinj dhe të vjetër, turistët, studentët, punëtorët, pensionistët dhe shumë të tjerë ...

Radite od jutra do sutra, posle trčite u trgovinu da kupite namirnice, pa potom hitate kući da spremite ručak? Osim vremena, potrošite dosta novca, struje, ali i živaca.
Ukoliko vam je ovakvog životnog tempa i troškova preko glave, rešenje je Kallaba Expres restoran koji za idealno malu sumu nude razna jela, ali i kompletne menije.
Express restoran posecuju zaposleni koji ovde iskoriste pauzu za ručak, stari i mladi, turisti u prolazu, učenici, radnici, penzioneri i mnogi drugi...